:(

:(

:(

:(

สมัครงาน

สมัครงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่
ตำแหน่งงาน: พนักงานบัญชี 

คุณสมบัติ เพศหญิง/ชาย อายุ 25 -35 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-5 ปี

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด
9-9/4,24-24/3 แยก 1-3-2,1-3-4 ซอยเอกชัย 76
ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร (+662) 451-1824-7 แฟกซ์ (+662) 451-1354
Email hr@bjbrothers.com