:(

:(

:(

:(

แผงกั้นพลาสติก ทรงกรวย

ชื่อ  :  Barrier
Code  :  TA00272
Brand  :  A-TRAFF
Version  :  สีน้ำเงิน , สีแดง