:(

:(

:(

:(

สายส่งน้ำดับเพลิงสีขาว(ไม่มีข้อต่อ)

ชื่อ  :  สายส่งน้ำดับเพลิงสีขาว(ไม่มีข้อต่อ)
Code  :  FR02101
Brand  :  FIRE MASTER SUPER
Version  :  1.5,2,2.5 x 20,30 เมตร