:(

:(

:(

:(

ยูโรเทปติดกำแพง มี 2 สี

ชื่อ  :  ยูโรเทปติดกำแพง มี 2 สี
รหัส  :  TA06091
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  เหลือง-ดำ , ขาว-แดง


  ยูโรเทปติดกำแพง ยาว 3 เมตร มี 2 สี
รหัส TA06091 สีเหลือง-ดำ
รหัส TA06092 สีขาว-แดง