:(

:(

:(

:(

แคลมป์สวมกรวยจราจรสำหรับยึดป้าย

ชื่อ  :  แคลมป์สวมกรวยจราจรสำหรับยึดป้าย
รหัส  :  TA06118
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  แบบสวม

  แคลมป์สวมกรวยจราจรสำหรับยึดป้าย หรือแคลมป์ครอบกรวยจราจร 
เป็นอุปกรณ์สำหรับยึดป้ายเพื่อสวมกับกรวยจราจร ให้มั่นคงแข็งแรง สามารถใส่และถอดได้ง่าย
วัสดุทำจากเหล็ก มี 2 ขนาด คือ
1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   7 เซนติเมตร
2.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร