:(

:(

:(

:(

เครื่องวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ K9

ชื่อ  :  เครื่องวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ K9
รหัส  :  MD00047
ยี่ห้อ  :  -
รุ่น  :  K9