:(

:(

:(

:(

ไฟฉายนิเกิลสีเงิน

ชื่อ  :  ไฟฉายนิเกิลสีเงิน
รหัส  :  RS03001
ยี่ห้อ  :  Tiger Head
รุ่น  :  FT200 - FT1500


  



ไฟฉายนิเกิล สีเงิน ตราเสือ
- รุ่น FT 200 ไฟฉายเหล็กชุบนิเกิล ใช้ถ่านขนาดกลาง 2 ก้อน หน้าเล็ก
- รุ่น FT 300 ไฟฉายเหล็กชุบนิเกิล ใช้ถ่านขนาดใหญ่ 2 ก้อน หน้าเล็ก
- รุ่น FT 400 ไฟฉายเหล็กชุบนิเกิล ใช้ถ่านขนาดใหญ่ 2 ก้อน หน้าใหญ่
- รุ่น FT 500 ไฟฉายเหล็กชุบนิเกิล ใช้ถ่านขนาดใหญ่ 3 ก้อน หน้าเล็ก
- รุ่น FT 700 ไฟฉายเหล็กชุบนิเกิล ใช้ถ่านขนาดใหญ่ 3 ก้อน หน้าใหญ่
- รุ่น FT 1500 ไฟฉายเหล็กชุบนิเกิล ใช้ถ่านขนาดใหญ่ 5 ก้อน หน้าใหญ่ กระบอกแยก