:(

:(

:(

:(

Our Products

ชื่อ  :  เครื่องวัดความดัน
รหัส  :  MD01001
ยี่ห้อ  :  Omron
รุ่น  :  Hem-7320
ชื่อ  :  เครื่องวัดหัวใจและออกซิเจนในเลือด
รหัส  :  MD01005
ยี่ห้อ  :  YUWELL
รุ่น  :  YX300
ชื่อ  :  เครื่องวัดการเต้นชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด รุ่น MD300C15D
รหัส  :  MD01006
ยี่ห้อ  :  ChoiceMMED
รุ่น  :  MD300C15D
ชื่อ  :  เครื่องวัดการเต้นชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด รุ่นMD300C
รหัส  :  MD01006
ยี่ห้อ  :  ChoiceMMED
รุ่น  :  MD300C
ชื่อ  :  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ รุ่น KP-7520
รหัส  :  MD01008
ยี่ห้อ  :  PolyGreen
รุ่น  :  KP-7520