:(

:(

:(

:(

Our Products

ชื่อ  :  ป้ายไฟหยุดตรวจ สามเหลี่ยม
รหัส  :  TA01001
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TF001(220v), TF002(12v)
ชื่อ  :  ป้ายหยุดตรวจ ขาไฟ กล่องไฟกลม
รหัส  :  TA01005
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TF003(220v), TF004(12v)
ชื่อ  :  ป้ายหยุดตรวจ ตู้ไฟ แบบตะกร้า
รหัส  :  TA01003
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TF101(220v), TF102(12v)
ชื่อ  :  ป้ายหยุดตรวจ ตู้ไฟ แบบกล่องทึบ
รหัส  :  TA01004
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TF103(220v), TF104(12v)
ชื่อ  :  ขาไฟจราจรเคลื่อนที่ กรงนก
รหัส  :  TA01008
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TF201(12v)
ชื่อ  :  ป้ายหยุดตรวจ 1ตู้ไฟ สี่เหลี่ยม
รหัส  :  TA01014
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TF202(220V)
ชื่อ  :  กล่องไฟ TAXI ระบบ220V
รหัส  :  TA01023
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TX001
ชื่อ  :  ขาไฟจราจรเคลื่อนที่ ปรับระดับได้
รหัส  :  TA01027
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TF202
ชื่อ  :  ขาไฟแบบกรงนก ไม่มีล้อ
รหัส  :  TA01208
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  TF203
ชื่อ  :  ตู้จุดตรวจจราจร
รหัส  :  TA01210
ยี่ห้อ  :  -
รุ่น  :  สีเขียว