:(

:(

:(

:(

Our Products

ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิงNON-CFC
รหัส  :  FR00001
ยี่ห้อ  :  C-NON
รุ่น  :  2,5,10,15ปอนด์
ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิงชนิดซีโอทู(CO2)
รหัส  :  FR00006
ยี่ห้อ  :  C-NON
รุ่น  :  5,10,15,50ปอนด์
ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง
รหัส  :  FR00009
ยี่ห้อ  :  A-FIRE
รุ่น  :  2,5,10,15,20,50,110ปอนด์
ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
รหัส  :  FR00103
ยี่ห้อ  :  C-NON
รุ่น  :  10,20 ปอนด์
ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
รหัส  :  FR00203
ยี่ห้อ  :  C-NON
รุ่น  :  10,15,20ปอนด์
ชื่อ  :  ลูกบอลดับเพลิง
รหัส  :  FR00050
ยี่ห้อ  :  All Brand
รุ่น  :  -
ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิง Autosprinkle
รหัส  :  FR00005
ยี่ห้อ  :  All Brand
รุ่น  :  10ปอนด์
ชื่อ  :  แคมป์รัดถังดับเพลิง
รหัส  :  FR00165
ยี่ห้อ  :  A-FIRE
รุ่น  :  10 ปอนด์
ชื่อ  :  ขาตั้งดับเพลิง พร้อมป้าย
รหัส  :  FR00212
ยี่ห้อ  :  FIRE STAND
รุ่น  :  แบบขาเหล็ก
ชื่อ  :  ขาตั้งดับเพลิง พร้อมป้าย
รหัส  :  FR00216
ยี่ห้อ  :  A-FIRE
รุ่น  :  แบบขาสแตนเลส
ชื่อ  :  ขาตั้งดับเพลิง
รหัส  :  FR00218
ยี่ห้อ  :  A-FIRE
รุ่น  :  แบบอะคริลิค
ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิง PORTABLE EXTINGUISHER
รหัส  :  FR00140
ยี่ห้อ  :  All Brand
รุ่น  :  20 ปอนด์
ชื่อ  :  เครื่องดับผงเพลิงเคมีแห้ง
รหัส  :  FR00210
ยี่ห้อ  :  SATURN
รุ่น  :  15,20 ปอนด์
ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีเหลว
รหัส  :  FR00219
ยี่ห้อ  :  Badger
รุ่น  :  WC-100 , WC-250
ชื่อ  :  เครื่องดับเพลิง Fire Ad 2000
รหัส  :  FR00091
ยี่ห้อ  :  -
รุ่น  :  50 ปอนด์