:(

:(

:(

:(

Our Products

ชื่อ  :  หัวฉีดลำตรง ทองเหลือง
รหัส  :  FR03013
ยี่ห้อ  :  FIREMASTER
รุ่น  :  สวมเร็ว 1.5 , 2.5 นิ้ว
ชื่อ  :  หัวฉีด FIRE HOSE RACK
รหัส  :  FR03017
ยี่ห้อ  :  FIREMASTER
รุ่น  :  1.5 ทองเหลือง
ชื่อ  :  หัวฉีดนำยาดับเพลิงเคมีโฟม
รหัส  :  FR03027
ยี่ห้อ  :  No Brand
รุ่น  :  -
ชื่อ  :  หัวปืนฉีดน้ำดับเพลิง
รหัส  :  FR03003
ยี่ห้อ  :  PROTEK
รุ่น  :  366,367,368,369
ชื่อ  :  หัวฉีดปรับฝอยเกลียว
รหัส  :  FR03008
ยี่ห้อ  :  No Brand
รุ่น  :  1.5,2.5 x 5.2 นิ้ว
ชื่อ  :  หัวฉีดปรับฝอยสาย Fire hose reel  
รหัส  :  FR03010
ยี่ห้อ  :  No Brand
รุ่น  :  1 นิ้ว 
ชื่อ  :  หัวฉีดปรับฝอยหน้าจาน
รหัส  :  FR03015
ยี่ห้อ  :  No Brand
รุ่น  :  แบบสวมเร็ว2.5นิ้วx10นิ้ว
ชื่อ  :  หัวฉีดปรับฝอย2.5นิ้ว
รหัส  :  FR03035
ยี่ห้อ  :  Protek
รุ่น  :  823
ชื่อ  :  ด้ามหัวฉีดสวมเร็วทองเหลือง
รหัส  :  FR03006
ยี่ห้อ  :  No Brand
รุ่น  :  1.5,2.5 x 10,12 นิ้ว
ชื่อ  :  หัววาล์วถังดับเพลิง
รหัส  :  FR03016
ยี่ห้อ  :  No Brand
รุ่น  :  -
ชื่อ  :  แท่นปืนพร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง
รหัส  :  FR03024
ยี่ห้อ  :  FIREMASTER
รุ่น  :  รูปหัวใจ
ชื่อ  :  แท่นปืนพร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง
รหัส  :  FR03025
ยี่ห้อ  :  FIREMASTER
รุ่น  :  รูปงู
ชื่อ  :  แท่นปืนหัวฉีดน้ำดับเพลิง(ไม่รวมหัวฉีด)
รหัส  :  FR03034
ยี่ห้อ  :  Protek
รุ่น  :  636
ชื่อ  :  บอลวาล์วหน้าแปลน 2 ด้าน สำหรับวางฐานแท่นปืน
รหัส  :  FR03026
ยี่ห้อ  :  FIREMASTER
รุ่น  :  P0128
ชื่อ  :  หัวปืนฉีดน้ำ+โฟม ดับเพลิง
รหัส  :  FR03038
ยี่ห้อ  :  Protek
รุ่น  :  236
ชื่อ  :  หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงเคมีโฟม
รหัส  :  FR03027
ยี่ห้อ  :  No Brand
รุ่น  :  แบบจุ่ม ข้อต่อ2.5นิ้ว
ชื่อ  :  หัวฉีดด้ามปืน
รหัส  :  FR03043
ยี่ห้อ  :  SUPERFIRE JUNIOR
รุ่น  :  NFP 128