:(

:(

:(

:(

Our Products

ชื่อ  :  กริ่งสัญญาณเตือนภัย
รหัส  :  FR06001
ยี่ห้อ  :  All Brand
รุ่น  :  24, 220V
ชื่อ  :  อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้แบบกดมือ
รหัส  :  FR06005
ยี่ห้อ  :  CEMEN
รุ่น  :  S330, S330C
ชื่อ  :  อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้แบบกดมือ
รหัส  :  FR06020
ยี่ห้อ  :  CEMEN
รุ่น  :  S336
ชื่อ  :  อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้แบบกดมือ
รหัส  :  FR06016
ยี่ห้อ  :  CEMEN
รุ่น  :  S341
ชื่อ  :  อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้
รหัส  :  FR06006
ยี่ห้อ  :  Notifier
รุ่น  :  NBG12S
ชื่อ  :  อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง
รหัส  :  FR06007
ยี่ห้อ  :  CEMEN
รุ่น  :  S350
ชื่อ  :  สัญญาณเตือนภัยแบบไฟกระพริบ
รหัส  :  FR06009
ยี่ห้อ  :  CEMEN
รุ่น  :  AH-9719
ชื่อ  :  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
รหัส  :  FR06004
ยี่ห้อ  :  CEMEN
รุ่น  :  S302
ชื่อ  :  อุปกรณ์ตรวจจับควัน
รหัส  :  FR06019
ยี่ห้อ  :  Notifier
รุ่น  :  SD-651
ชื่อ  :  น้ำยาทดสอบเครื่องตรวจจับควัน
รหัส  :  FR06008
ยี่ห้อ  :  All Brand
รุ่น  :  25S
ชื่อ  :  น้ำยาทำความสะอาดเครื่องจับควันดัสท์แอร์
รหัส  :  FR06011
ยี่ห้อ  :  All Brand
รุ่น  :  DUS-97
ชื่อ  :  ตู้คอนโทรลระบบสัญญาณเพลิงไหม้
รหัส  :  FR06003
ยี่ห้อ  :  CEMEN
รุ่น  :  1 0ZONE FA610 600
ชื่อ  :  กริ่งสัญญาณเตือนภัย 6 นิ้ว 24VDC
รหัส  :  FR06022
ยี่ห้อ  :  System sensor
รุ่น  :  SSM24-6
ชื่อ  :  กล่องสำหรับกริ่งสัญญาณเตือนภัย ทนแดดทนฝน
รหัส  :  FR06023
ยี่ห้อ  :  System sensor
รุ่น  :  SYSSAWBB
ชื่อ  :  สัญญาณเตือน ไฟกระพริบและเสียง
รหัส  :  FR06025
ยี่ห้อ  :  System sensor
รุ่น  :  P2RL
ชื่อ  :  สัญญาณเตือน ไฟกระพริบและเสียง
รหัส  :  FR06026
ยี่ห้อ  :  System sensor
รุ่น  :  P2R
ชื่อ  :  อุปกรณ์ตรวจจับควัน
รหัส  :  FR06027
ยี่ห้อ  :  CEMEN
รุ่น  :  S-315-2