:(

:(

:(

:(

เกี่ยวกับเรา


วันหยุดประจำปี 2562 บริษัท บี.เจ. บราเดอร์ส แอนด์ ซัน 
 1. วันขึ้นปีใหม่                                                                                 วันอังคาร       ที่     1     มกราคม      พ.ศ.2562
 2. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่                                                         วันพุธ             ที่     2     มกราคม       พ.ศ.2562
 3. วันตุรษจีน                                                                                   วันอังคาร       ที่     5     กุมภาพันธ์    พ.ศ.2562
 4. วันสงกรานต์                                                                               วันเสาร์          ที่   13     เมษายน        พ.ศ.2562
 5. วันสงกรานต์                                                                                วันจันทร์       ที่   15     เมษายน        พ.ศ.2562
 6. วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์                                                        วันอังคาร      ที่   16     เมษายน         พ.ศ.2562
 7. วันแรงงานแห่งชาติ                                                                    วันพุธ            ที่     1     พฤษภาคม     พ.ศ.2562
 8. วันอาสาฬหบูชา                                                                          วันอังคาร      ที่   16     กรกฎาคม      พ.ศ.2562
 9. วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่.๑๐     วันจันทร์        ที่  29     กรกฎาคม      พ.ศ.2562
 10. วันแม่แห่งชาติ                                                                            วันจันทร์        ที่  12     สิงหาคม         พ.ศ.2562
 11. วันหยุดชดเชยคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่๙                   วันจันทร์        ที่  14     ตุลาคม          พ.ศ.2562
 12. วันพ่อแห่งชาติ                                                                            วันพฤหัสบดี  ที่    5     ธันวาคม         พ.ศ.2562
 13. วันหยุดสิ้นปี                                                                                วันจันทร์        ที่   30     ธันวาคม        พ.ศ.2562
 14. วันหยุดสิ้นปี                                                                                วันอังคาร       ที่   31     ธันวาคม        พ.ศ.2562