:(

:(

:(

:(

ข้อมูล


  January 04, 2016       ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง       3708 Views

ประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล

ไฟประเภท A  
 
มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว A สีขาวหรือสีดำา อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว 
ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุที่ เป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไป เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ขยะแห้ง 
พลาสติกบางชนิด  ฟาง ปอ ด้าย นุ่น เป็นต้น 
วิธีการดับไฟประเภท A คือการลดความร้อนโดยการใช้นํ้า
ไฟประเภท B  
 
มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือสีดำ อยู่ในสี่เหลี่ยมสีแดง 
ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ ของของเหลวและ ก๊าซ เช่น นํ้ามันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์
ยางมะตอย จารบี ก๊าซติดไฟ เป็นต้น 
วิธีการดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุดคือ กาจัดออกซิเจน โดยการใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม
ไฟประเภท C  
 
มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว C สีขาวหรือดำ อยู่ในวงกลมสีฟ้า
ไฟประเภท C คือไฟที่ เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุทางด้านไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้า และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ นํ้ายาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC
ไฟประเภท D  
 
มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขาวหรือดำ อยู่ในดาว 5 แฉก สีเหลือง
ไฟประเภท D คือไฟไหม้บนสสารที่เป็นโลหะ  เช่น อลูมิเนียม แม็กนีเซียม โซเดียม ฯลฯ 
ซึ่งไฟประเภทนี้จะมีอุณหภูมิสูงมาก (อาจถึง 1000 องศาเซลเซียส) และยังมีเปลวไฟน้อยมาก จนสังเกตเห็นได้ยาก 
  การใช้นํ้าดับไฟประเภทนี้เป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาด 
  วิธีเดียวในการดับไฟคือใช้สารดับไฟที่ เหมาะสม โดยทั่วไปจะใช้ ผงโซเดียมคลอไรด์ หรือ ผงแกรไฟต์ในการดับไฟ 
ไฟประเภท C  
 
มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว K สีขาว อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีดำ
ไฟประเภท K คือไฟที่เกิดจากนํ้ามันที่ติดไฟยาก เช่น นํ้ามันทาอาหาร นํ้ามันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ
วิธีดับไฟประเภท K ที่ดีที่สุด คือ การกาจัดออกซิเจน การทำให้อับอากาศ ซึ่งจะมีถังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ

Share !