:(

:(

:(

:(

ข้อมูล


  January 05, 2016       ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง       4352 Views

ประเภทของถังดับเพลิง

1. ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) บรรจุถังสีแดง 
สามารถดับไฟประเภท A B C ยกเว้น CLASS K  
สารเคมีภายในบรรจุ ผงเคมีแห้ งและก๊าซไนโตรเจน ลักษณะนํ้ายาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละอองสามารถดับเพลิงไหม้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง 
เหมาะสำหรับการใช้ดับเพลิงไหม้ ที่เกิดจากไม้  กระดาษ สิ่งทอ ยาง นํ้ามัน แก๊ส และเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
ข้อดี ราคาถูก  หาซื้อง่าย 
ข้อเสีย เมื่อฉีดออกมาจะฟุ้งกระจาย และเมื่อเราทำการฉีดแล้ว จะฉีดจนหมดหรือไม่หมดถัง แรงดันจะตก ไม่สามารถใช้งานได้อีก ต้องส่งบรรจุใหม่
       
   
     
 
 
 
2. ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บรรจุถังสีแดง ปลายกระบอกฉีดจะใหญ่ๆ 
สามารถดับไฟได้ประเภท B C 
สารเคมีภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซที่ฉีดออกมาจะเป็นไอเย็นจัด คล้ายน้ำแข็งแห้ง ลดความร้อนของไฟได้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก 
เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องจักร ไลน์การผลิต อุตสาหกรรมอาหาร ไฟที่เกิดจากแก๊ส นํ้ามัน และไฟฟ้า
       
   
     
 
 
 
3.ชนิดสารสารสะอาด หรือ ฮาโลตรอนวัน(Halotron-1) บรรจุถังสีเขียว
สามารถดับไฟประเภท A B C 
สารเคมีภายในบรรจุก๊าซ Halotron-1 เมื่อฉีดแล้วจะระเหยไปเอง ไม่ทิ้งคราบสกปรก 
เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ คลีนรูม ไลน์การผลิต ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
       
   
     
 
 
 
4.ชนิดโฟม(Foam)บรรจุถังแสตนเลส
สามารถดับไฟได้ประเภท A B แต่ไม่สามารถนำไปดับไฟประเภท C ได้เพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้า  
สารเคมีภายในบรรจุโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟมสีขาวคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้
เหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรม ดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ
       
   
     
 
 
 
5.ชนิดสารเคมี ABFFC บรรจุสีฟ้า, แสตนเลส
สามารถดับไฟประเภท A B C และ K 
เหมาะกับใช้ในบ้าน เนื่องจากสามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันทอดในครัวเรือนได้ 
หากมีการใช้งานแล้ว ฉีดสารเคมีไม่หมด ยังสามารถใช้ต่อจนหมดได้
       
   
     
 
 
 

Share !