:(

:(

:(

:(

ข้อมูล


  January 05, 2016       ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง       2745 Views

วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง

• ดูที่เข็มในมาตรวัด (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ เข็มจะชี้ที่ช่องสี
เขียว ( สังเกตตามรูปด้านบนค่ะ ) แต่ถ้าเข็มเอียงมาทางซ้ายแสดงว่าแรงดันไม่มี ต้องรีบนำไปเติมแรงดันทันที ซึ่งควรตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน 
• ตรวจ สายฉีด หัวฉีด อย่าให้มีผงอุดตัน  เป็นประจำทุกเดือน
• ถ้าไฟไหม้ หรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ให้ส่งไปตรวจสอบและบรรจุใหม่ 
• สภาพบรรจุของถังดับเพลิงต้องไม่บุบ หรือบวม และไม่ขึ้นสนิม 
• อายุการใช้งาน หากไม่มีการใช้งานสามารถเก็บไว้ใช้ได้มากกว่า 10 ปีสำหรับถังดับเพลิงชนิดฮาโลตรอน และอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี สำหรับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
** ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) หากมีการใช้งานแล้ว ต้องนำไปเติมสารเคมีใหม่ทุกครั้ง **

Share !