:(

:(

:(

:(

ข้อมูล


  January 05, 2016       ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง       3109 Views

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

ข้อแนะนำ
1.อย่าฉีดเมื่อยังไม่เห็นจุดต้นเพลิง หรือเห็นเพียงกลุ่มควัน
2.ฉีดเข้าด้านเหนือลมที่ฐานของไฟ ห้ามฉีดเปลวไฟ
3.ปฏิบัติตามข้อแนะน้าของถังดับ เพลิงแต่ละชนิด
4.ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้วางอยู่ในระดับต่างกัน  ให้ฉีดจากข้างล่างไปหาข้างบน  
5.ในกรณีน้ำมันรั่วไหลให้ฉีดจากปลายทางที่รั่วไหลไปยังจุดที่รั่วไหล
6.ในกรณีเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่  ต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าก่อน  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นมาอีกได้

Share !