:(

:(

:(

:(

ข้อมูล


  November 06, 2017       ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง       2866 Views

การใช้งานถังดับเพลิงอย่าถูกวิธี

 บริษัท บี.เจ.บราเดอ์ส แอนด์ ซัน จำกัด มีความเป็นห่วงกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่ฉุกเฉิน ดังนั้น วันนี้ Mr.A-TAP จะมาแนะนำการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี ให้ทุกคนทราบกันนะครับ
 
1.ประเภทของถังดับเพลิง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท
 
          1. ถังดับเพลิงระดับ A  คือ ดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ผ้า กระดาษ พลาสติก ยางเป็นต้น
          2. ถังดับเพลิงระดับ B ดับเชื้อเพลิงที่เกิดจากก๊าซของเหลวติดไฟ ไข และน้ำมันต่างๆ
          3. ถังดับเพลิงระดับ C ดับเชื้อเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
          4. ถังดับเพลิงระดับ ABC หรือ BC ดับเพลิงวัสดุติดไฟเกือบทุกชนิด เช่น วัสดุ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านทั่วไป
          5. ถังดับเพลิงระดับ D ดับเชื้อเพลิงที่เกิดจากสารเคมีที่ติดไฟได้ เช่น โลหะ หรือวัตถุไวไฟที่ใช้ในโรงงาน
          6. ถังดับเพลิงระดับ K ดับเชื้อเพลิงในครัว เช่น เพลิงไฟจากเตาแก๊ส เป็นต้น
 
2.วิธีใช้ถังดับเพลิง
 
 
3.ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
 
         ควรหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกปี  รวมทั้งถังดับเพลิงที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ก็ควรต้องนำมาตรวจสอบเพื่อความพร้อมในการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
 
 
 
4.ติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายและหยิบมาใช้สะดวก
 
          เพลิงไหม้จัดว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ดังนั้นตำแหน่งของถังดับเพลิงก็ควรต้องอยู่ในที่ที่หยิบใช้งานได้สะดวก หรือถ้าเป็นไปได้ควรจัดวางถังดับเพลิงไว้ประจำห้องทุกห้องในบ้าน โดยเฉพาะส่วนที่ดูจะมีความเสี่ยงเพลิงไหม้สูง เช่น ห้องครัว ห้องนอน ห้องซักผ้า เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ดับเพลิงได้ทันท่วงที
 
5.ใช้ถังดับเพลิงตามความเหมาะสม
 
          ถังดับเพลิงเหมาะจะใช้ดับเพลิงวงเล็ก ๆ เช่น ไฟที่ไหม้เตา หรือถังขยะที่ติดไฟ เนื่องจากสารเคมีดับไฟในถังดับเพลิงมีจำนวนจำกัด และอย่าลืมว่าสารเคมีในถังดับเพลิงก็เป็นละอองควัน ดังนั้นหากกองเพลิงของคุณก็มีควันไฟพวยพุ่งออกมาเยอะ ก็ควรจะเลี่ยงใช้ถังดับเพลิง เพราะควันไฟอาจจะแทนที่ออกซิเจนจนทำให้คุณหายใจลำบากได้
 
บริษัท บี.เจ.บราเดอ์ส ผู้นำเข้าและผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยครบวงจร www.bjbrothers.com
 
2. วิธีใช้ถังดับเพลิง

         

Share !