:(

:(

:(

:(

เสาราวเหล็กลูกฟูก

ชื่อ  :  เสาราวเหล็กลูกฟูก
รหัส  :  TA07016
ยี่ห้อ  :  All Brand
รุ่น  :  เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 2 ม.

  เสาราวเหล็กลูกฟูก

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
  • เสาราวเหล็กลูกฟูกยาว 2 เมตร
  • ตัวเสาเป็นเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์