:(

:(

:(

:(

ตู้จุดตรวจจราจร

ชื่อ  :  ตู้จุดตรวจจราจร
รหัส  :  TA01210
ยี่ห้อ  :  -
รุ่น  :  สีเขียว

  ขนาดตู้    17x26x9 cm.
แผ่นหลังตู้ขนาด   23x54 cm.