:(

:(

:(

:(

ห่วงคล้องโซ่ สำหรับเสาล้มลุก

ชื่อ  :  ห่วงคล้องโซ่ สำหรับเสาล้มลุก
รหัส  :  TA05148
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  สำหรับเสาล้มลุก

  - ใช้เสียบบนหัวเสาจราจร เพื่อใช้คล้องโซ่