:(

:(

:(

:(

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

ชื่อ  :  เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
รหัส  :  RS01121
ยี่ห้อ  :  ZOLL
รุ่น  :  AED PLUS

  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED PLUS(พร้อมเสียงคำแนะนำขั้นตอนต่างๆของการทำการกระตุกหัวใจ)
Automated External Defibrillator (AED)

ยี่ห้อ ZOLL
รุ่น AED PLUS

วัตถุประสงค์การใช้งาน
ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมคำแนะนำขั้นตอนต่างๆของการทำการกระตุกหัวใจ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก นำหนักไม่เกิน 3.1 กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก 
2.ตัวเครื่องใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่ ชนิด 123A Lithium ที่สามารถหา ซื้อได้ตามร้านถ่ายรูปทั่วไป
3.ตัวเครื่องสามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้แบบเสียงพูดภาษาไทย
4.มีเสียงพูดเตือนให้ทำการกดหน้าอกให้ลึกขึ้นอีก หากการกดหน้าอกยังไม่ลึกดีพอ (CPR Feedback)
5.ตัวเครื่องมีECG Analysis Algorithm เพื่อวิเคราะห์ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
6.ตัวเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
7.โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 13485
8.ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน US FDA และ Premarket approval (PMA)

คุณสมบัติทางเทคนิค
1.ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ Rectilinear Biphasic 
2.สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องการการกระตุกหัวใจ และสามารถคงสถานภาพการประจุไฟฟ้าไว้ได้นาน 30 วินาที
3.สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยใช้ค่าพลังงานสูงสุดไม่เกิน 200 J Biphasic
4.สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ภายใน 10 วินาที
5.ระบบการทำงานของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานของ 2015 AHA Guidelines และสามารถรับคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านทางแผ่นสื่อนำไฟฟ้าได้
6.ตัวเครื่องมีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Self-Testing)เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือไม่ 
มีรายละเอียดดังนี้
-ตรวจสอบรวมทั้งความจุแบตเตอรี่ 
-ระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและแผงวงจรในตัวเครื่อง
-การเชื่อมต่อกับแผ่นสื่อนำไฟฟ้า
-เซนเซอร์วัดความลึกการทำCPR
-ระบบเสียงคำแนะนำ
-ระบบปล่อยพลังงานสูงสุด (Full-energy test)
7.แผ่นสื่อนำไฟฟ้า (Electrode) สามารถ Standby เตรียมใช้งานช่วยชีวิตได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นเช่น กรรไกร ,มีดโกน ,ถุงมือ
8.แผ่นสื่อนำไฟฟ้า (Electrode) สามารถบอกตำแหน่งการวางมือเพื่อกดหน้าอกและสามารถวัดความลึกในการกดหน้าอกตามมาตรฐานของ 2015 AHA Guidelines และแจ้งเตือนคุณภาพการกดหน้าอกได้ขณะนั้น(Real-time feedback) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
9.แผ่นนำไฟฟ้าที่ใช้กับตัวเครื่อง สามารถติดตามสภาพการทำ CPR ของผู้ช่วยเหลือ และสามารถรายงานผลทั้งในรูปแบบเสียงพูด, ข้อความและสัญลักษณ์บนหน้าจอ
10.ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองในขณะที่เริ่มเปิดเครื่อง และแสดงความพร้อมของตัวเครื่องด้วยสัญลักษณ์
11.Battery ที่ใช้กับตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน 5 ปี หรือสามารถกระตุกหัวใจได้ 225 ครั้ง หรือสามารถทำการติดตามการทำงานของหัวใจผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 13 ชั่วโมง เมื่อแบตเตอรี่อ่อนจะมีสัญลักษณ์พร้อมคำแนะนำแจ้งเตือนและยังสามารถกระตุกหัวใจได้อีก 9 ครั้งเป็นระบบ Safety
12.สามารถตรวจสอบความผิดปกติแบบ Ventricular Fibrillation ที่มี Amplitude > 100 µV และ Wide Complex Ventricular Tachycadia 
13.สามารถวัดค่าความต้านทานของผุ้ป่วยในช่วง 0-300 ohms 
14. ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD ขนาด 2.6 ” x 1.3 ” (6.6 cm x 3.3 cm) 
15.สามารถต่อเชื่อมเพื่อทำการปรับค่าการทำงาน หรือถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่เครื่อง Computer โดยผ่านทาง IrDa Port ได้ 
16.ตัวโปรแกรมรับข้อมูลการใช้งานเครื่องAED และข้อมูลการทำCPR โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ รองรับระบบปฏิบัติการ Window XP หรือใหม่กว่า เพื่อเป็นหลักฐานทางการแพทย์
17.ตัวเครื่องผ่านการรับรองมาตรฐานการทำงานในสภาวะแวดล้อมดังนี้
-Vibration : MIL Std.810F, Min.Helicopter Test
-Shock : IEC 68-2-27; 100G
-Altitude : -300 to15,000 ft
-IP55

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
1.แผ่นสื่อนำไฟฟ้าแบบมี CPR SENSOR 1 ชุด
2.แบตเตอรี่แบบ 123A Lithium 1 ชุด
3.กระเป๋าสะพายสำหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ
4.คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด
5.Programสำหรับเชื่อมต่อข้อมูล 
เข้าสู่คอมพิวเตอร์(option) 1 ชุด
6.ตู้ AED cabinet พร้อม Alarm (option) 1 ตู้

เงื่อนไขพิเศษ
1.รับประกันคุณภาพตัวเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ7 ปี ตามเงื่อนการใช้งานที่โรงงานผู้ผลิตแนะนำ
2.รับประกันคุณภาพแผ่นสื่อนำไฟฟ้า รองรับการใช้งานเหตุฉุกเฉินกับผู้ป่วย 5 ปี
3.รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ รองรับการใช้งานเหตุฉุกเฉินกับผู้ป่วย 5 ปี