:(

:(

:(

:(

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

ชื่อ  :  เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
รหัส  :  RS01122
ยี่ห้อ  :  ZOLL
รุ่น  :  AED3

  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED3 (พร้อมภาพและเสียงแนะนำขั้นตอนต่างๆของการทำการกระตุกหัวใจ)
Automated External Defibrillator (AED)
ยี่ห้อ ZOLL
รุ่น AED3

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
ใช้สำหรับกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมภาพและเสียงแนะนำขั้นตอนต่างๆของการทำการกระตุกหัวใจ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก นำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก 
2.ตัวเครื่องใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium manganese dioxide
3.ตัวเครื่องสามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูดและข้อความภาษาไทยและภาพขั้นตอนแนะนำการใช้งานปรากฏบนหน้าจอ มีเสียงพูดเตือนให้ทำการกดหน้าอกให้ลึกขึ้นอีกหากการกดหน้าอกยังไม่ลึกดีพอ
4.ตัวเครื่องมีECG Analysis Algorithm เพื่อวิเคราะห์ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และสามารถปรับโหมดการใช้งานตามลักษณะผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ปุ่มเลือกหน้าเครื่อง
5.ตัวเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
6.ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน US FDA และ Premarket approval (PMA)

คุณสมบัติทางเทคนิค
1.ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจRectilinearBiphasic 
2.สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องการการกระตุกหัวใจและสามารถคงสถานภาพการประจุไฟฟ้าไว้ได้นาน 30 วินาที
3.สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยใช้ค่าพลังงานสูงสุดไม่เกิน 200 J Biphasic
4.สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ภายใน 10 วินาที
5.ระบบการทำงานของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานของ 2015 AHA Guidelines และสามารถรับคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านทางแผ่นสื่อนำไฟฟ้าได้
6.ตัวเครื่องมีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Self-Testing)เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือไม่ มีรายละเอียดดังนี้
- ตรวจสอบรวมทั้งความจุแบตเตอรี่ 
- ระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและแผงวงจรในตัวเครื่อง
- การเชื่อมต่อกับแผ่นสื่อนำไฟฟ้า
- เซนเซอร์วัดความลึกการทำCPR
- ระบบเสียงคำแนะนำ
- ระบบปล่อยพลังงานสูงสุด200จูลล์ (Full-energy test)
- แผ่นสื่อนำไฟฟ้าหมดอายุ
7.แผ่นสื่อนำไฟฟ้า (Electrode) สามารถ Standby เตรียมใช้งานช่วยชีวิตได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นเช่น กรรไกร ,มีดโกน ,ถุงมือ
8.แผ่นสื่อนำไฟฟ้า (Electrode) สามารถบอกตำแหน่งการวางมือเพื่อกดหน้าอกและสามารถวัดความลึกในการกดหน้าอกตามมาตรฐานของ 2015 AHA Guidelines และแจ้งเตือนคุณภาพการกดหน้าอกได้ขณะนั้น(Real-time feedback) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
9. แผ่นนำไฟฟ้าที่ใช้กับตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และสามารถติดตามสภาพการทำ CPR ของผู้ช่วยเหลือ และสามารถรายงานผลทั้งในรูปแบบเสียงพูด, ข้อความและสัญลักษณ์บนหน้าจอ
8. ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองในขณะที่เริ่มเปิดเครื่องและแสดงความพร้อมของตัวเครื่องด้วยสัญลักษณ์
9.แบตเตอรี่ที่ใช้กับตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน 5 ปี เมื่อแบตเตอรี่อ่อนจะมีสัญลักษณ์พร้อมคำแนะนำแจ้งเตือนและยังสามารถกระตุกหัวใจได้อีก 9 ครั้งเป็นระบบ Safety
10. สามารถตรวจสอบความผิดปกติแบบ Ventricular Fibrillation ที่มี Amplitude > 100 µV และ Wide Complex Ventricular Tachycadia 
11. สามารถวัดค่าความต้านทานของผุ้ป่วยในช่วง 0-300 ohms 
12. ตัวเครื่องมีหน้าจอ Touch screen LCD ขนาด 3.74 ” x 2.12 ” (9.5 cm x 5.39 cm) 
13. สามารถต่อเชื่อมเพื่อทำการปรับค่าการทำงาน หรือถ่ายข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่เครื่อง Computer โดยผ่านทาง USB Port และWIFI แบบ802.11a/b/g/n ได้ 
14.ตัวโปรแกรมรับข้อมูลการใช้งานเครื่องAED และข้อมูลการทำCPR โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ รองรับระบบปฏิบัติการ Window XP,7 หรือใหม่กว่า เพื่อเป็นหลักฐานทางการแพทย์
15.ตัวเครื่องผ่านการรับรองมาตรฐานการทำงานในสภาวะแวดล้อมดังนี้
- Vibration : IEC 60068-2-64 Fixed wing aircraft
- Shock : IEC 60068-2-27; 100G
- Altitude : -1,250 to15,000 ft
- IP55
- Drop test 1 metre

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
1.แผ่นสื่อนำไฟฟ้าสำหรับผู้ใหญ่และเด็กในแผ่นเดียวแบบมี CPR SENSOR 1 ชุด
2.แบตเตอรี่แบบ Lithium manganese dioxide 1 ชุด
3.คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด
4.Program สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

เงื่อนไขพิเศษ
1.รับประกันคุณภาพตัวเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 8 ปี
2.รับประกันคุณภาพแผ่นสื่อนำไฟฟ้า รองรับการใช้งานเหตุฉุกเฉินกับผู้ป่วย 5 ปี
3.รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ รองรับการใช้งานเหตุฉุกเฉินกับผู้ป่วย 5 ปี