:(

:(

:(

:(

แบริเออร์ พลาสติกใส่น้ำ

ชื่อ  :  แบริเออร์ พลาสติกใส่น้ำ
รหัส  :  TA00275
ยี่ห้อ  :  A-TRAFF
รุ่น  :  -

  แผงกั้นพลาสติกใส่น้ำ/ทราย  
ขนาด กว้าง 0.5 X ยาว 1 X สูง 0.8 เมตร
ประโยชน์ใช้สอย
เป็นอุปกรณ์สำหรับตั้งวางแสดงแนวการเดินรถหรือเป็นเครื่องแสดงสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคที่อยู่ในทางเดินรถ
เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในทางรถและการจัดระเบียบ

รายละเอียดคุณสมบัติ
-ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง High Molecular Weight High Density Polyethylene (HMWHDPE) ได้รับการ
รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556
-สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%
-วัสดุที่ใช้ผลิตมีอัตราส่วนผสมสารทนต่อรังสีUravioleและส่วนผสมของสี่มีการใส่สารป้องกัน แสงอุลตร้าไวโอเล็ต (UV)
-ข้อต่อหล่อขึ้นรูปเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวแผงกั้น โดยมีรูปทรงกรวย เพื่อช่วยในการกระจายแรงยึด และเสริม
ความแข็งแรงไม่ให้แตกหักง่าย
-ประกอบเข้าหรือถอดออกได้ง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็ว
-สามารถเรียงป็นแนวโค้งหักมุมและเรียงเป็นวงกลมได้
-ขนาดและสีที่สมารถมองเห็นได้ชัดจนในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืน หรือสถานที่ที่มีแสงน้อบ
-สามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำหรือทราย
-มีกรอบสำหรับระบุเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ชื่อหน่วยงานหรือข้อความตามต้องการ ในตำแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนทั้ง 2 ด้าน
ส่วนฐานที่สัมผัสกับพื้นถนนมีการบากร่องเพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำและการขนย้าย
- มาตรฐาน ISO 9001 : 2015